Privatumo politika - Atlas Academy

Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2021 m. balandžio mėn.

Įvadas

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama išsami informacija apie duomenis, naudojamus ir renkamus interneto svetainėje www.atlasacademy.eu (toliau – Svetainė).Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Pažangus pažinimas“ (registruotos buveinės adresas Tuskulėnų g. 23A-5, Vilnius LT-09218, Lietuva) (toliau – Atlas Academy arba mes). Mums rašyti galite Tuskulėnų g. 23A-5, Vilnius LT-09218, Lietuva, arba el. paštu info@atlasacademy.eu.Atlas Academy siekia apsaugoti savo klientų privatumą, šiuo tikslu vadovaujasi Europos Sąjungos Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento bei kitų duomenų apsaugos teisės aktų keliamais reikalavimais. Ši Privatumo politika yra skirta informuoti Jus kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, Jūsų vaikus ar globotinius. Prašome skirti laiko ir atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką.

Kokią informaciją renkame?

Jums apsilankius ir naudojantis mūsų Svetaine, taip pat tiesiogiai susisiekus su mumis telefonu, el. paštu ar kitomis komuikacijos priemonėmis, galime apie Jus ir/ar Jūsų vaiką (globotinį) rinkti šią informaciją:Svarbu, jog visi Jūsų mums pateikiami asmens duomenys būtų teisingi ir tikslūs. Tai reiškia, pavyzdžiui, jog visuomet turite užtikrinti savo kontaktinių duomenų (įskaitant el. pašto adresą) teisingumą.Jei ketinate mums pateikti kito asmens duomenis, pavyzdžiui, užsakydami paslaugas kito asmens vardu, turėtumėte mums pateikti trečiosios šalies duomenis tik turėdami jų sutikimą ir informavę Juos apie tai, kaip panaudosime Jų duomenis, įskaitant šioje Privatumo politikoje išdėstytus tikslus.

Jūsų asmens duomenų apsauga

Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Ir nors mes įsipareigojame dėti visas pastangas, kad apsaugotumėme Jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti mūsų Svetainėje perduodamų Jūsų asmens duomenų absoliutaus saugumo. Perduodami bet kokią informaciją prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką.

Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenis naudojame norėdami suteikti Jūsų užsakytas paslaugas, apdoroti mokėjimo operacijas, suteikti paslaugas, pateikti mūsų kuriamą turinį ir reklamas, kurios, mūsų nuomone, gali Jus sudominti, klientų tyrimams atlikti, rinkodaros ir reklaminiams el. laiškams siųsti bei norėdami Jus informuoti apie svarbius pasikeitimus mūsų Svetainėje.Jūsų asmens duomenis taip pat galime panaudoti šiems tikslams:

Kokias teises turiu?

GDPR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite atlikti šiuos veiksmus:

Sutikimo atšaukimas ar kitoks nesutikimas su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais

Visais atvejais, kai asmens duomenis tvarkysime vadovaudamiesi Jūsų sutikimu, Jūs visuomet turėsite galimybę savo sutikimą atšaukti, tiesa, mes galime turėti ir kitų teisinių pagrindų Jūsų asmens duomenims tvarkyti kitiems anksčiau paminėtiems tikslams. Kai kuriais atvejais tiesioginės rinkodaros pranešimus galime pateikti Jums ir be Jūsų sutikimo, vadovaudamiesi savo teisėtais interesais. Jūs turite absoliučią teisę bet kuriuo metu atsisakyti tiesioginės rinkodaros.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Jūsų asmens duomenų saugumą ir tokių duomenų tvarkymo būdą vertiname labai rimtai. Su Jumis susijusią informaciją galėsime perduoti trečiosioms šalims tik tada, kai tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus:Pastaba. Asmens duomenis, kuriuos skelbiate viešai prieinamoje mūsų Svetainės dalyje (pvz., įvertinimų (atsiliepimų) skiltyse), gali rinkti trečiosios šalys, kurių veiksmų mes nekontroliuojame. Mes neatsakome už tai, kaip tokios trečiosios šalys panaudos Jūsų duomenis.

Stripe

Mes naudojame trečiąją šali mokėjimo paslaugų teikėją, Stripe, visiems mokėjimams apdoroti, kuriuos atliekate mūsų Svetainėje. Atlas Academy nesaugo kredito kortelių duomenų, o patiki tai Stripe. Mes gauname ribotą informaciją iš Stripe, pvz., paskutiniai keturi skaitmenys, išdavimo valstybė ir galiojimo data. Tokiam Stripe atliekamam duomenų tvarkymui taikoma jų privatumo politika, kurią galite peržiūrėti čia: stripe.com/privacyStripe paslaugas Europoje teikia Stripe susijusi įmonė, Stripe Payments Europe Limited, esanti Airijoje. Teikdama mokėjimo apdorojimo paslaugas, Stripe Payment Europe Limited perduoda asmens duomenis Stripe, Inc., JAV. Daugiau informacijos apie apsaugos priemones, taikomas perduodant Jūsų duomenis už Europos Ekonominės Erdvės ribų, galite rasti Stripe privatumo politikos skyriuje „International Data Transfers“.

Privatumo politikos pakeitimai

Nusprendę pakeisti savo Privatumo politiką ir procedūras, atnaujinsime Svetainėje paskelbtą Privatumo politiką. Skatiname Jus apsilankyti www.atlasacademy.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

Duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytai veiklai ar kokiai kitai Jums kitaip nurodytai veiklai įgyvendinti arba tiek, kiek leidžiama pagal taikomą teisę.